Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

CERTIFIKACE ISO
Informace o ISO 9001:2016

ISO 9001:2016 je označení pro aktualizovanou normu Systému managementu kvality. Norma je součástí rodiny standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization).
 

ISO 9001:2016 Systém managementu kvality
 

Normy ISO vznikly v roce 1987, každých 5 let prochází revizí a následnou aktualizací. Nejnovější varianta s označením ISO 9001:2016 přinesla větší propojenost obecného managementu firmy a systému řízení kvality. Důraz klade především na udržitelnost vztahů mezi podnikem a jeho zákazníky v dlouhodobém měřítku na pozadí rychlých změn, stále probíhajícího zlepšování a vývoje tržního prostředí. Do systému zapojuje marketing firmy, v používání řídící dokumentace počítá s moderními softwarovými a audiovizuálními metodami. Celkově se zvyšuje provázanost systému řízení firmy s praktickým využitím.
 
Velkou výhodou ISO 9001:2016 je důraz na efektivitu organizace. To v praxi mimo jiné znamená, že norma odstraňuje některé formální procedury, které bylo nutné dříve dodržovat pouze z důvodu získání a udržení certifikace. Naopak se zvýšila se kompatibilita s jinými existujícími normami, což spolu s procesní orientací ISO 9001:2016 zajišťuje uplatnitelnost napříč organizacemi bez ohledu na typ, velikost, poskytované produkty či služby.
 
Důležitou součástí normy je rovněž zavedení systému rizik, jež umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení procesů a systému managementu kvality od plánovaných výsledků. Zavádí preventivní nástroje řízení s cílem minimalizovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou.
 
Celkově lze shrnout, že nová norma zdůrazňuje propojenost managementu firmy a systému řízení kvality a zvyšuje efektivitu organizace. Dochází k optimálnímu nastavení procesů, díky čemuž lze konstantě navyšovat tržby a zvyšovat zisk. Norma dále vyžaduje definování požadavků zákazníků a zainteresovaných stran, čímž přímo vede ke stabilní a vysoké kvalitě poskytovaných služeb.
 
Stejně jako ostatní normy, vyžaduje ISO 9001:2016 certifikaci zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v organizaci. Získaný certifikát je mezinárodně uznávaný a je znakem určité zralosti a vyspělosti organizace.
 
Pro přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2016 bylo na mezinárodní úrovni dohodnuto tříleté období od vydání této technické normy, tj. od září 2015. To znamená, že uživatelé by se měli v daném období se změnami seznámit a aktualizovat své systémy managementu pro získání nové certifikace.