Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

ERP, MES poradenství
Přínosy poradenství v oblasti IS

 • Máte jistotu, že výběr i implementace ERP, MES či CRM proběhne hladce a efektivně.
 • Získáte informační systém, který bude plnit Vaše požadavky a umožní Vaší společnosti rozvoj.
 • Ušetříte značné množství času a prostředků, které byste museli vynaložit v případě volby nesprávného dodavatele či postupů.


Co je součástí ERP, MES a CRM poradenství

 

Všechny služby realizujeme jak v oblasti veřejných zakázek tak v komerční sféře.

 • Přípravná fáze zadání zakázky.
 • Vypracování návrhu zadávací dokumentace včetně/bez příslušné smlouvy o dílo jako součásti zadávací dokumentace.
 • Vypracování návrhu podmínek zadávacího řízení pro oznámení zakázky.
 • Poskytování zadávací dokumentace a poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci všem uchazečům a zájemcům.
 • Účast na prohlídce místa plnění.
 • Převzetí obálek s nabídkami uchazečů a žádostmi zájemců.
 • Vypracování návrhu posouzení a hodnocení nabídek pro jednání hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek zájemců a uchazečů.
 • Účast na jednáních hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek zájemců a uchazečů.
 • Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky.
 • Řešení případných námitek zájemců a uchazečů podaných k zadavateli.
 • Uveřejnění výsledku zadávacího řízení.
 • Písemná zpráva zadavatele.
 • Předání dokumentace o zadání zakázky.
 • Účast na implmenetaci informačního systému - kontrola plnění díla, udržení vazby na Zadávací dokumentaci, cíle projektu.
 • Řešení kolizních stavů implementace.
 • Řízení týmu Objednatele i Dodavatele.
 • Sestavení a kontrola plnění předávacího řízení, hodnotících kritérií.
 • Právní podpora.
 • Dohled a optimalizace využívání infromačního systému v ostrém provozu.