Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
„Čím jsme,
je výsledek našich myšlenek.

BUDDHA

PROCESNÍ PORADENSTVÍ
Dodáváná softwarová řešení

Součástí procesního řízení může být zavedení komplexního řešení ATTIS. Hlavní část tvoří tři vzájemně propojené moduly.


BPM
Procesní řízení společnosti. Modul je určený pro popis a modelování procesů organizace. Umožňuje vytvoření procesního stromu, přehledných map a tabulek. Definuje vazby, lze v něm vytvořit matice odpovědnosti a náplně práce jednotlivých pracovníků. Podporuje certifikaci dle ISO.


MBO
Měření výkonností společnosti. Slouží ke sledování výkonnosti klíčových procesů a činností. Podporuje několik typů metrik. S jeho pomocí snadno vyhodnotíte úspěšnost strategie a plnění firemních cílů. MOT (Hodnocení a motivace zaměstnanců). Umožňuje přiřadit jednotlivým pracovníkům konkrétní cíle, sledovat jejich plnění a stanovit systém motivace. Podporuje kompetenční modely, systém hodnocení a vzdělávání. 


MOT
Hodnocení a motivace zaměstnanců


Moduly propojuje centrální informační databáze, která integruje nástroje řízení s dalšími softwarovými aplikacemi. Jednotliví uživatelé, zejména manažeři a vedoucí pracovníci, mohou:
 
  • tvořit procesní mapy
  • modelovat organizační strukturu společnosti
  • definovat libovolný systém měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI) a vyhodnocovat tak výkon firmy
  • stanovit personální cíle a kompetence zaměstnanců s vazbou na systém odměňování

Modulů je v ATTIS mnohem více, firmě poskytuje všechny nezbytné nástroje pro skutečně efektivní management. Rádi Vás s celým programem seznámíme a ukážeme Vám, v čem spočívají benefity jeho zavedení.